Golferens grundudstyr består af et sæt køller (max. 14 under turneringer) og en golfbold. Der spilles på en udendørsbane, der typisk består af 18 huller med en samlet længde på 5–6 km.

Hvert hul har et tee-sted, hvorfra spillet startes og bolden (ofte) placeres (på en lille træ/plastic pind = en tee) og en green med hullet, som bolden skal i, markeret med en flagstang. Imellem tee-sted og green kaldes tætklippede græsarealer: fairway, medens arealer med længere græs og lignende benævnes rough (dog semirough når græsset er relativt kort og grænser op til fairwayen). Dertil kommer forskellige forhindringer som bunkers = sandgrave eller vandløb/søer = vandhazarder samt både naturlige og kunstigt anlagte forhindringer, der gør hullet og spillet mere udfordrende og spændende: træer og buske, stier og broer.

'