Lokale Regler

Banemarkeringer:

Hvide markeringer                                 Out of bounds

Gule markeringer                                   Vandhazard

Røde markeringer                                  Parallel vandhazard

Blå markeringer                                      Areal under reparation

Blå pæle med sort top                           Areal under reparation med spilleforbud

Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

Alle veje og stier er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2 gælder.

Alle gule, røde og blå pæle/plader, afstandsmarkeringer, er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2 gælder.

Træer med støttepæle og træer med stenmel og/eller træflis er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2 gælder.

Ved spil af 9. og 10. hul.

En bold der passerer out of bounds langs vejen er out of bounds selv om den ligger på en anden del af banen.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:

Hulspil:    Tab af hul

Slagspil:   2 straffeslag

 

Afstandsmåling:

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU juni 2017

Tilmeld dig vores golf nyt her

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, er du med i konkurrencen om flotte præmier som spaophold, greenfee og medlemskab.

You have Successfully Subscribed!