Mia og holdkammeraterne er

SUPERGOLFERE

Selvom sæsonen og dagens golftræning egentlig er slut, bliver der ikke slækket det mindste på koncentrationen hos 16-årige Mia Leth Kjeldsen. Hun har sat sig på hug på greenen med sin putter foran sig til et sidste hul inden sommerferien. Sammen med sine fire holdkammerater på Parasport Danmarks supergolf-hold i Kellers Park Golf Club har Mia netop fået overrakt pokaler for deres præstationer. Det har været en god sæson.


– Motivationen for den her gruppe børn fejler aldrig noget. Det har været en fornøjelse at opleve. Da de kom her første gang, kunne de nærmest ikke slå til en bold. Men det har virkelig ændret sig i løbet af projektet. De har haft en rigtig dygtig træner, som er god til at tackle børnene og lære fra sig. Samtidig giver det god mening, at vi er flere om at være der for børnene, og at der er klare rollefordelinger, fortæller Richard Andersen, som bærer titlen superleder for specialskoleeleverne, mens hans kone er superleder-assistent. Samtidig er Mia færdig med at vurdere greenens hældning og putter mod flaget i hullet. Bolden triller forbi, men hun fortsætter fokuseret, indtil sæsonens sidste spil er overstået to slag senere, og hun kan gå tilbage til mor og far, der venter ved hendes golfbag.


TYDELIG UDVIKLING PÅ FLERE FRONTER

Supergolferne kommer alle fra lokale specialklasser og har vidt forskellige diagnoser. Men det er på ingen måde afgørende for deres golfspil eller for superleder Richard Andersen.


– Det er tilgangen til mennesker og tilliden, som er afgørende. Jeg har altid holdt meget af mennesker, som ikke er som alle andre. Man skal som superleder være i stand til at forstå børnene og aflæse deres kropssprog og på den måde kunne rumme dem og deres følelse, siger superlederen og fortsætter:

– Golf passer godt til børn og unge, som har udfordringer i forskellige grader.

Men det er ikke kun i selve sporten, at vi ser en udvikling. I begyndelsen havde flere af specialskoleeleverne ikke lyst til at give hånd eller et kram. Og det kan du se er noget helt andet nu. Det samme gælder deres fokus, koncentration og indlæringsevne.


GOLF GIVER FÆLLESSKAB

Superleder-modellens hovedfokus er at få flere specialskoleelever til at dyrke idræt i de almene foreninger. Inklusionen er først og fremmest på superlederens skuldre.

– Jeg er både en form for hjælpetræner, mentor samt tovholder på mange ting omkring holdet. Det er min opgave at inkludere specialskoleeleverne i klubben. Jeg præsenterer dem eksempelvis for andre golfspillere, så de bliver accepteret og får nogle relationer. De skal være en del af klubben, men på lidt særlige vilkår. Det giver en tryghed, og det trives de under, forklarer Richard Andersen.


Alle supergolferne har forældre med til dagens afslutning. Mias far ser stor værdi i projektet:

– Det betyder enormt meget, at Mia går til golf på et hold i en klub. Golf er blevet en familiesport og et samlingspunkt for os. Det giver hende et fællesskab, og når hun kommer hjem fra træning, kan hun tale med sine brødre om det. De har fået samme interesse og en fælles referenceramme. Som forældre kan vi mærke, at det giver hende mere selvværd, beretter Mias far Lars Kjeldsen.

Han er helt bevidst om, hvorfor sportsgrenen passer godt til hans datter.

– Vi mærker, at hun lærer bedst af at kopiere andre. Det virker mindre godt at forklare hende noget på en tavle eller fra en bog. Når hun kigger på, hvad andre gør, så lærer hun. Samtidig er hun meget opsat og glad for at spille golf. Og her er der rigtig gode rammer til det.


Det er dejligt, at der findes sådan et tilbud og så fantastiske ildsjæle, som vil give vores børn de her oplevelser, forklarer Lars Kjeldsen.


FLERE HOLD PÅ TRAPPERNE

Spørger man Mia, er hun helt klar i mælet om, hvorfor golf er noget for hende:

– Jeg kan skyde ret langt. Det er ikke så svært, men rigtig sjovt.

Noget tyder på, at resten af specialskoleeleverne har det på samme måde. Idet Richard Andersen spørger, om de er klar

til at spille videre næste sæson, lyder der et stort og prompte ”ja”. Samme entusiasme finder superlederen i sig selv:

– Selvfølgelig fortsætter vi næste sæson, for der er store muligheder i det her. Udviklingen er så tydelig, og jeg vil på

ingen måder have undværet at være superleder og arbejde med de her børn. Og vi vil gerne have endnu flere specialskoleelever med, slutter Richard Andersen.

Ambitionerne er endda, at træningen forlænges til to timer, og at flere af supergolferne skal prøve kræfter på andre af klubbens hold i fremtiden.

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.


The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.TEKST OG FOTO: MARTIN HUNGEBERG PEDERSEN

Mia Leth Kjeldsen er én af supergolferne, som får hjælp af en superleder til at blive en del af almenidrætten.

'